Umowa zlecenie – jak rozliczyć?

Posted by on mar 10, 2014 in | 0 comments

Pracodawca zatrudniający ludzi na bazie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło nie jest w stanie uniknąć konieczności poboru zryczałtowanego podatku dochodowego bądź zaliczki na podatek. Jakie podatki od umowy zlecenia musimy zapłacić? Jak obliczyć wysokosc podatku dochodowego? Na jakie odliczenia podatkowe 2012 można liczyć? 

Podatki od umowy zlecenia

 

Obywatel zawierający umowę zlecenia czy umowę o dzieło z osobą niebędącą jego pracownikiem, musi zaczerpnąć zaliczkę czy ryczałt od wypłaty z tytułu tej umowy. Jeśli kwota należności wyrażona w umowie nie przekracza 200 zł, należy wziąć od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 procent dochodu. Podatek ten wykorzystuje się od przychodu bez odliczenia wydatków jego uzyskania. Obywatel (przedsiębiorca) zobowiązany jest do obliczenia, pobrania i przekazania zryczałtowanego podatku na rachunek urzędu skarbowego zgodnego ze względu na miejsce zamieszkania płatnika czy siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, jeżeli płatnik nie ma siedziby. Podatek ten należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym został pobrany. Ponadto, w momencie do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym, płatnik zobowiązany jest zarówno do oddania deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR. Obywatel nie wykazuje kwot powstających z umów spełniających ww. warunki ani w PIT-11 ani w PIT-4R.

Zwrot podatku na konto

 

Obywatele po złożeniu zaświadczenia fiskalnego z niecierpliwością czekają na możliwość, w jakiej dostaną zwrot podatku. Aby upewnić się, która będzie to kwota, wolno zaczerpnąć ze dodatkowego narzędzia, zwanego kalkulator zwrotu podatku. Zwrot podatku kalkulator obliczy dokładnie w parę sekund. Aby wziąć z aktualnego rozwiązania wystarczy w wyszukiwarce Internetu wpisać kalkulator zwrotu podatku i przejść w jeden z osiągniętych wyników.

Jak obliczyć wysokosc podatku dochodowego

 

Podliczanie podatku dochodowego nie jest proste, jednakże wystarczy trochę koncentracji, a nie powinno być z nim zachodu. W zależności od tego, jak wysoki zysk uzyskaliśmy w danym roku, wysokosc podatku dochodowego może ulec zmianie.

 

Fundamentem obliczeń jest profit pomniejszony o koszty jego nabycia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz możliwe ulgi.

Skala podatkowa:

• 0 - 85 528 zł – podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

• Powyżej 85 528 – podatek wynosi 14 839,02 plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

 

Najszybciej obliczyć podatek singla. Jeśli przychód zawiera się w pierwszej skali podatkowej (lub 85 528zł), to najpierw przychód mnożymy razy 18%, a potem odejmujemy wielkość wolną od podatku 556,02. Od wielkości podatku odejmujemy również składki zdrowotne, ulgi oraz 1% przekazany na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Odliczenia podatkowe 2012

Płatnicy mogą wykorzystać z ulg, które pomniejszą płacony podatek. Jako odliczenia podatkowe 2012 potraktować wolno:

• składki na ubezpieczenia społeczne: zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na swoje ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika również osób z nim współpracujących, potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe;
• wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki powiązane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osób niepełnosprawnych;
• wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości niewchodzącej w roku podatkowym kwoty 760 zł;
• darowizny przekazane na cele (nie więcej jednakże niż 6% przychodu);
• faktycznie wzięte w roku skarbowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) przyznanego obywatelowi, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Jeśli natomiast płatnik podpisuje umowę z osobą niebędącą jego pracownikiem, jakiego miesięczna suma należności określona w umowie przekracza 200zł albo ze swoim pracownikiem, nawet w sytuacji, kiedy kwota należności przekracza 200 zł, wskazane jest pobranie zaliczki na podatek dochodowy (ryczałt nie posiada zastosowania). Także i w tym wypadku kwoty pobranych zaliczek należy zwrócić na rachunek urzędu skarbowego w momencie do 20. dnia miesiąca będącego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczki. Po zakończeniu roku fiskalnego płatnik wykazuje te kwoty w zeznaniach PIT-4R oraz PIT-11.

Zobacz! program pit

Formularz pit 36 program PIT pit 2014 odliczenia podatkowe PIT 36 pit online PITy pit 2013 podatki Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>