Ulgi podatkowe

monety 300x199 Ulgi podatkoweJak co roku, również rozliczenie w 2014 wiąże się z licznymi ulgami podatkowymi. Dowiedz się, czy obowiązują cię któreś z nich, póki możesz jeszcze z nich skorzystać.

Ulga dla honorowego krwiodawcy

Wystarczy posiadać dokumenty z PCK, które poświadczą, ile krwi oddaliśmy w roku ubiegłym, abyś mogli ubiegać się o ulgę podatkową z tej racji. Jest to dodatkowy walor krwiodawstwa, o którym warto pamiętać.

Ulga prorodzinna

Osoby rozliczające się z podatku, mają prawo do ulgi prorodzinnej, jeśli wychowują małe dziecko oraz w wypadku, gdy dziecku należy się zasiłek pielęgnacyjny albo renta socjalna. Ulga dotyczy również wychowanków do 25 roku życia, o ile w dalszym ciągu są osobami uczącymi się.

Ulga dla opiekunów i samotnych rodziców

Opiekun prawny albo rodzic sprawujący samodzielną opiekę nad dzieckiem, może ubiegać się o ulgę podatkową. Gdyby były partner osamotnił rodzinę z racji kary więziennej, to opiekun na wolności w świetle prawa traktowany jest jako samotny rodzic, dlatego również zasługuje na taką ulgę.

Ulga internetowa

Rozliczenia PIT obejmują również użytkowników internetu. Dotyczy to tak samo sieci bezprzewodowej. Nie potrzeba do tego faktury VAT, ale konieczne jest dostarczenie dokumentu, w którym zapisana jest kwota płacona za usługi telekomunikacyjne oraz dane osobowe osób ubiegających się o ulgę.