Ulgi podatkowe? To proste!

Posted by on lut 22, 2014 in | 0 comments

Naszym obowiązkiem jest płacenie podatków. Dorośli obywatele pomijając lata życia, status społeczny i wykonywany zawód odpowiedzialny jest do regulowania zobowiązań względem urzędu skarbowego. Gorycz złożenia zeznania podatkowego osłodzić mogą w zasadniczym stopniu odpisy od podatku. Co możemy odliczyć od podatku

Ulga internetowa 2013 założona jest dla obywateli, jacy wybrali jako metodę opodatkowania skalę podatkową albo ryczał od zysków ewidencjonowanych. Umożliwia ona odpowiednio zmniejszyć dochód lub tez przychód o kwoty nakładów poniesionych na używanie z sieci internetowej do 760 zł rocznie. Odliczenie za internet w 2013  roku po raz ostatni podejmuje się na dotychczasowych zasadach. Rozpocząwszy od wyliczenia za 2013 rok uprawnienie pozwalające na odliczenie internetu z podatku będzie przysługiwało jedynie w dwóch kolejnych latach podatkowych. Znaczy to, że całym zakresie będą umieli z niej skorzystać tylko obywatele, jacy nigdy wcześniej z tej ulgi nie korzystali, przy czym limit nakładów wyniesie także 760 zł rocznie. Podatnik, który w zeznaniu za 2012 rok po raz pierwszy skorzystał z odliczenia wydatków na Internet, będzie miał prawo do odliczenia takich wydatków jeszcze tylko w zeznaniu za 2013 rok.

Ulga internetowa 2013

Odliczenie internetu od podatku to możliwość zaoszczędzenia pieniędzy dla podatników. Dochód wykazywany w zeznaniu podatkowym może być pomniejszony o wydatki poniesione na Internet, liczba ta nie może natomiast przekroczyć 760 zł.

to od lat ulepszenie z którego korzysta wielu podatników obowiązek dokumentowania zobowiązań za pomocą faktury VAT, już do skorzystania z ulgi wystarczy posiadać dowód, z jakiego wynika, że dokonujący rozliczenia taki wydatek poniósł. Zniesiono dowodem odliczenia za Internet 2013 {Przykładem w takim przypadku dla przykładu imienny rachunek lub przelew bankowy określonych kwot na korzystanie z dostępu do sieci. Dowód, który zapewni, że odliczenie internetu od podatku jest korzystne, powinien mieć informacje podatnika, dane dostawcy Internetu, typ usługi i ilość opłaty za nią. Dane te są istotne szczególnie w wypadku rachunków zbiorowych, kiedy poza częścią przeznaczoną na korzystanie z sieci są również w nim ujęte dodatkowe usługi np. korzystanie z telefonu. Podatnik posiadający rachunek zbiorowy musi zwrócić uwagę, czy część nakładów na Internet jest wyodrębniona spośród innych opłat, skoro jest to konieczne do skorzystania z ulgi.

Korzystając z ulgi można jeszcze odliczyć nakłady na Internet stacjonarny, jak także mobilny, do jakiego obywatel posiada kontakt za pomocą telefonu komórkowego. W ramach ulgi internetowej dopuszczalne jest też odliczenie nakładów wziętych w kafejce internetowej.

 

Dodatkowe ulgi - co możemy odliczyć od podatku

 

Ulga podatkowa w 2013 poza ulgą za internet obejmuje także:

  • Ulga na dziecko

    i za miniony oraz ostatni rok na każde dziecko obywatel może odpisać od podatku określoną kwotę. Według skarbówki ulga przysługuje na jakiekolwiek małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik: wykonywał kontrolę rodzicielską, pełnił rolę prawnego opiekuna (o ile dziecko z nim było) czy pełnił funkcję rodziny zastępczej. Obowiązuje to jednocześnie osób sprawujących opiekę zastępczą czy opiekę prawną nad dzieckiem (np. dziadków). Ulga przypada na wszelkie dzieci poniżej 18. roku życia, na młodzież uczącą się do 25. roku życia, jednak tylko jeśli zarobki młodocianego nie przekraczają 3089 zł, oraz na dzieci bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny czy rentę socjalną. Limit ulgi określany jest proporcjonalnie do wielkości miesięcy, poprzez które obywatel wychowywał dziecko. Połowa ulgi przysługuje za miesiąc.

  • Ulga od darowizny

    zapewnia prawo do odpisania od dochodu na szczytne cele do 6% rocznego zysku. Aby uzyskać ulgę, obywatel musi umieć zatwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W obecnym wypadku zaświadczenie nie wystarczy. W zeznaniu podatkowym, oprócz kwoty, należy podać nazwę oraz adres obdarowanej instytucji. W wypadku przekazania darów rzeczowych, jedzenia, ubrań itp. jesteśmy przymuszeni dysponować dokumentem, z którego wynika wartość rynkowa darowizny (paragon czy faktura, zatwierdzające wartość darowizny) oraz oświadczeniem obdarowanego o jej wzięciu. Darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, jakich jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a dodatkowo jednostki wykonującej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. 6-procentowy limit nie obowiązuje w wypadku składek na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów. Czyli pieniądze poświęcone na prowadzone poprzez kościół hospicjum, noclegownie czy stołówkę można odpisywać od przychodów w pewnym wymiarze. Nawet 100 proc. wpływu. W obecnym wypadku należy postarać się o dokument pokwitowania odbioru i, w terminie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, sprawozdanie o przekazaniu jej na bieżącą działalność. Niezbędny będzie dodatkowo materiał potwierdzający uczynienie darowizny.

Odliczenia PIT 2014 mogą bardzo zmniejszyć wielkość podatku. Pamiętaj więc o ulgach podatkowych i sprawdź, jakie są odliczenia podatkowe w 2014 roku.

Zobacz też! program pit 38

Formularz pit 36 program PIT pit 2014 odliczenia podatkowe PIT 36 pit online PITy pit 2013 podatki Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>