Stawki podatkowe i skala podatkowa w Polsce

Posted by on mar 9, 2014 in | 0 comments

Zapłata podatku to konieczność z jaką spotykamy się na wszelkim etapie. Jak wygląda podatek 2013? Jakie różnice reprezentuje podatek pośredni od bezpośredniego? Udzielamy odpowiedzi na najpopularniejsze pytania.

Skala podatkowa 2012

Skala podatkowa to wzór, na bazie którego ustala się wysokość podatku, jaki od wpływu (uzyskanego w jednym roku podatkowym) zapłaci obywatel. Przedziały w mierze podatkowej, tzw. progi podatkowe 2012 określają, jaką kwotą podatku opodatkowane są zyski podatnika. Stawka podatku poprawia się po przekroczeniu progu skarbowego, zmiana nie dotyczy jednak całego przychodu podatnika, a wyłącznie nadwyżki powyżej przekroczonego progu.

Wyliczając podatki 2012 progi podatkowe wynoszą:

  • Jeśli podstawa obliczenia podatku wynosi do 85 528 zł podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
  • Jeśli podstawa obliczenia podatku wynosi powyżej 85 528 zł podatek wynosi 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Podatek progresywny oblicza się według zasady – zysk podatnika do wysokości pierwszego progu podatkowego opodatkowany jest pierwszą kwotą podatku z podpunktu skala podatkowa 2012, po wzięciu pod uwagę tak zwanej kwoty wolnej od podatku, nadwyżka wpływu ponad pierwszym progiem podatkowym opodatkowana jest według drugiej stawki powstającej ze skali podatkowej.

Stawki podatkowe

Stawka podatku to specjalny kwotowo czy procentowo wskaźnik przy pomocy którego obliczamy stawkę należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Tak samo jak w roku ubiegłym stawki podatkowe 2012 posegregować można na kilka grup.

W ramach podatku od towarów i usług, czyli VAT, poznać można stawki: podstawową (23%), obniżone (8%, 7%, 5%, 4% i 0%) również tak zwaną stawkę zwolnioną (umowny czas obejmujący towary i usługi ustawowo zwolnione od podatku VAT).

Stawki podatkowe 2012 decydujące o wielkości podatku dochodowego można rozłożyć na trzy grupy. Osoby prawne oraz te osoby fizyczne, które wybrały liniową metodę rozliczania podatku dochodowego zawarte są 19% stawką tego podatku. Osoby fizyczne, rozliczające przychody na zasadach uniwersalnych według skali podatkowej zawarte są stawkami 18% i 32% podatku dochodowego (wysokość stawki zależy od wielkości podstawy opodatkowania). Istnieje jeszcze trzecia grupa, podatek dochodowy od wpływów nieujawnionych. Istnieje to sankcyjna stawka podatku używana w wypadku zatajenia dochodów i tworzy 75%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych może wynosić 2% w wypadku udzielenia pożyczki i sprzedaży rzeczy, 1% kiedy sprzedajemy prawa majątkowe czy 0,5% gdy podniesiony zostaje kapitał spółki.

Jak najszybciej obliczyć podatek za 2012

Mimo iż przeprowadzenie deklaracji podatkowej nie jest oczywiste, można sobie znacznie uprościć ten tok. Trzeba z dostępnych w Internecie programów do rozliczania pit wyszukać taki, jaki będzie miał: możliwość złożenia dowolnej deklaracji pit wraz ze każdymi załącznikami, kompletną bazę urzędów skarbowych, gmin oraz powiatów z całej Polski, funkcję dokonywania automatycznych obliczeń (na bazie poprawnie wypełnionych rubryk druku) oraz aktualne dane, takie jak np. stawki podatkowe 2012. Mnóstwo oferowanych programów można pobrać za darmo. Oprócz perspektywy szybkiego przeprowadzenia deklaracji dodatkowo zachęcają one do przekazania 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Użytku Publicznego (w roku 2011 liczba osób, jakie przekazały w ten sposób swój 1% podatku dochodowego przekroczyła 10 milionów, co dało łączną sumę 400,2 mln złotych).

W kontakcie do roku 2013 w prawie podatkowym zamieniłoby się niewiele. Również skala podatkowa 2012 jak oraz progi podatkowe 2012 stały bez zmian. Podatnicy, tak jak wcześniej mogą wykorzystać z ulg oraz odliczeń, wśród nich: ulga na dzieci, ulga za Internet (obywatel może odpisać od wpływu do 760 zł), ulga od darowizny (podstawowa ulga tego typu daje uprawnienie do odpisania od wpływu wydatków na szczytne cele do 6 procent rocznego przychodu, jako darowiznę fiskus traktuje również krew), ulga na cele rehabilitacyjne (przypada osobom niepełnosprawnym lub podatnikom posiadającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne), ulga odsetkowa.

Sprawdź! program pit

Formularz pit 36 program PIT pit 2014 odliczenia podatkowe PIT 36 pit online PITy pit 2013 podatki Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>