Stawki podatkowe i rodzaje podatków w Polsce

Posted by on mar 7, 2014 in | 0 comments

Dostarczenie oświadczenia podatkowego to poważny obowiązek, który dotyka co roku dziesiątki milionów Polaków. Jakie są rodzaje podatków, jakie wpływają nimi stawki podatkowe 2013 oraz jak dokonać odliczenia od podatku 2013? Zapraszamy do lektury!

Stawki podatkowe 2013

Stawką podatku jest prezentowany procentowo czy kwotowo wskaźnik za pomocą którego, można obliczyć stawkę należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Stawki podatkowe 2013 rozróżnić można na:

 • W ramach podatku od towarów i usług: podstawowa 23%, obniżone 8%, 7%, 5%, 4% i 0%, stawka zwolniona (umowny termin obejmujący grupę towarów i usług ustawowo zwolnionych z podatku VAT)
 • W ramach grupy podatek dochodowy stawki kształtują się następująco: jednostki prawne i fizyczne, jakie zdecydowały się na prostą metodę wyliczenia podatku dochodowego objęte są 19% stawką tego podatku, jednostki fizyczne rozliczające swoje wpływy na podstawach uniwersalnych według skali podatkowej objęte są stawkami 18% czy 32% podatku dochodowego, podatek dochodowy od wpływów nieujawnionych (sankcyjna stawka podatku wykorzystywana w wypadku zatajenia zysków) – 75%
 • W ramach podatku od czynności cywilnoprawnych: udzielenie pożyczki 2%, kapitału zmiana umowy spółki 0,5%, sprzedaż nieruchomości i rzeczy ruchomych 2%, sprzedaż praw majątkowych 1%.

  Rodzaje podatkow

  Wśród podatków wolno poznać między innymi:

  • Bezpośrednie oraz pośrednie – fundamentem podziału jest stosunek przedmiotu opodatkowania do źródła podatku, podatkami bezpośrednimi obłożone są zyski oraz majątek podatnika (przychodowy, dochodowy, majątkowy), podatki pośrednie natomiast posiadają składnik cen towarów oraz usług (VAT, akcyza)
  • Ze względu na podmiot podatku (mianem tym określa się osobę zobowiązaną do uiszczenia daniny również tego, kto ją podejmuje na swoją pracę). Ze względu na tę drugą grupę wyodrębnić można: centralne (podatek od towarów oraz usług, akcyzowy, z gier oraz ryczałt), lokalne (od nieruchomości, od spadków oraz darowizn, z środków transportowych, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych), wspólne (zasilające po części kasę Skarbu Państwa, i po części samorządy terytorialne – od osób fizycznych oraz prawnych)
  • Ze względu na cel podatku: przychodowe, dochodowe (od osób fizycznych także od prawnych), obrotowe (np. VAT, akcyza), majątkowe (od nieruchomości, spadków oraz darowizn, z środków transportowych).

  Odliczenia od podatku 2013

  Odliczenie od podatku uprawnia podatników do zmniejszenia podstawy opodatkowania w wielu sytuacjach. Odliczenia do podatku 2013 wolno dokonać w ramach:

  • Ulgi na dzieci – według prawa ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko (do 18 roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia), w stosunku do jakiego obywatel sprawował władzę rodzicielską lub sprawował funkcje prawnego opiekuna lub też rodziny zastępczej, limit ulgi planowany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które obywatel wychowywał dziecko (za każdy miesiąc opieki przysługuje mu 1/12 ulgi)
  • Ulgi na Internet – odliczyć wolno wydatki szacowane z tytułu używania sieci Internet, nie ma potrzeby dokumentowania dokonania opłaty za pomocą faktury VAT, wystarczy dokument, z jakiego wynika, że obywatel taki wydatek poniósł (np. rachunek)
  • Ulgi od darowizny – podstawowa ulga za darowizny zapewnia podstawa do ściągnięcia od wpływu nakładów na dobre cele do 6% rocznego wpływu (wskazany jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, nazwa oraz adres instytucji)
  • Ulgi za krew – honorowi dawcy są w stanie polegać na ulgę zgodną z podatnikami ze dobrym sercem - dar krwi uznawany jest za zwykłą darowiznę oraz podlega limitowi 6%
  • Ulgi na cele rehabilitacyjne - przysługuje osobom niepełnosprawnym i podatnikom posiadającym osoby niepełnosprawne na utrzymaniu, m.in.: ulga na zakup leków, ulga na wydatki na rehabilitację (pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź zabiegi rehabilitacyjne)
  • Ulgi odsetkowej – w ramach tzw. praw nabytych część osób, które przed końcem 2006 roku uzyskały kredyt wciąż może stosować ulgę na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Poznałeś już sposób na obliczanie podatku dochodowego, masz już świadomość, jakie są rodzaje podatkow i stawki podatkowe 2013. Wiesz już, na jakie odliczenie od podatku 2013 możesz liczyć, teraz możesz swobodnie wziąć się do przeprowadzenia zeznania fiskalnego.

Sprawdź też! sii.org.pl

Formularz pit 36 program PIT pit 2014 odliczenia podatkowe PIT 36 pit online PITy pit 2013 podatki Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>