Rozliczenie z pit. Jak sprawnie wypełnić zeznanie podatkowe?

Posted by on kwi 12, 2014 in | 0 comments

Do kiedy pity mają obowiązek pojawić się w urzędzie skarbowym? Jak przedstawia się terminarz pit 2013? Podsumowujemy wszystkie najważniejsze informacje formularza pit.

Rozliczenie pit do kiedy mamy czas na złożenie zeznania?

Rozliczenie roczne pit wypełniamy do końca kwietnia. Termin ten dotyczy osób spłacających podatek na wzór skali tudzież płatników podatku liniowego. Do tego czasu wysyłamy:

 • pit 36 – osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • pit 36L - osoby, które wybrały liniową stawkę podatku,
 • pit 37 – pracownicy, którzy otrzymali od pracodawcy pit 11,
 • pit 38 – gracze giełdowi,
 • pit 39 – podatek od nieruchomości.

Dostarczając do skarbówki formularz pit termin ostateczny deklaracji mija z dniem 30 kwietnia. Podatnicy, którzy nie zdążą oddać rozliczenia podatkowego w terminie, muszą liczyć się z karą. Termin rozliczenia pit ma też znaczenie w przypadku zwrotu z podatku. Im szybciej rozliczymy się ze karbówką, tym sprawniej możemy otrzymać zwrot zapłaconego podatku. Wynika to z faktu, że urzędy skarbowe w okresie trzech miesięcy regulują należności z obywatelami, liczone od dnia, kiedy formularz podatkowy wpłynął fizycznie do urzędu skarbowego.

Terminarz pit 2013

Tylko do 31 stycznia roku kolejnego po roku podatkowym druk składają - osoby fizyczne z podatkiem zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych, osoby fizyczne opodatkowane w formie karty podatkowej, osoby duchowne osiągające przychody z opłat zyskanych w związku z pełnieniem roli o charakterze duszpasterskim, objęte podatkiem dochodowym zryczałtowanym od zysków osób duchownych.

Do 30 kwietnia roku 2014 druk okazać mają obowiązek – podatnicy obliczający podatek dochodowy wedle skali podatkowej, o jakiej mówi art. 27 ust. 1 ustawy PIT (pit 36, pit 37), podatnicy realizujący pozarolniczą działalność gospodarczą lub też specjalne działy produkcji rolnej określone 19% stawką według zasad określonych w art. 30c ustawy PIT, podatnicy zyskujący dochody z pieniężnych kapitałów opodatkowanych wedle reguł wzmiankowanych w art. 30b ustawy PIT (pit 38), podatnicy, którzy uzyskali dochody z korzystnego zbycia nieruchomości i również praw majątkowych podczas roku podatkowego, zdobytych albo wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r., omówionych w art. 10 ust. 1 pkt 8, ustawy PIT.

W ostatecznym dniu wysłania deklaracji rocznej PIT-36 - Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą traktowaną według skali podatkowej.

Powyższy termin tyczy się również składania załącznika pit o 2012. Pit 0 wypełniają podatnicy, którzy czerpią z odliczeń oraz ulg od podatku czy też dochodu jak i dochodu, z wyróżnieniem podatkowych odliczeń. Pit o 2012 składa się łącznie z deklaracjami zezwalającymi na korzystanie z ulg podatkowych. Załącznik ten czeka podatników, którzy uzupełniają pit 36, pit 37, pit 38. Inne deklaracje nie pozwalają na skorzystanie z odliczeń. Warto przypomnieć, że małżonkowie razem się deklarujący, którzy wspólnie korzystają z odliczeń oraz ulg podatkowych, zobowiązani są do złożenia wspólnego załącznika pit o. W kwestii małżeństw, które deklarują się samodzielnie, obowiązkowe jest przesłanie dwóch załączników, o ile każdy z małżonków używa opcji odliczenia. W grupie ulg, z których skorzystać mają szansę obywatele, znajdują się:

 • Ulga na dzieci – przyznawana za każde nieletnie dziecko, rozliczający musi być uprawnionym opiekunem dziecka, które nie skończyło 18 roku życia albo wciąż pobiera nauki (do 25 roku życia). Ulga naliczana jest proporcjonalnie względem ilości miesięcy, podczas których dziecko było pod opieką podatnika, to znaczy że dla każdego miesiąca przynależy 1/12 kwoty ustanowionej przez Ministerstwo Finansów.
 • Ulga internetowa – podlegają odliczeniu również wydatki w związku z korzystaniem z sieci internetowej, podatnik musi udowodnić, że dokonał opłaty, z tym że nie jest nadal wymagana faktura VAT.
 • Ulga od darowizny – pozwala odpisać od dochodu kosztów do 6% dochodu przez rok, analogicznie jak w kwestii ulgi za Internet, podatnik musi posiadać dowód wpłaty na na numer rachunkowy instytucji albo osoby obdarowanej.
 • Ulga dla honorowych krwiodawców – niczym jak w wypadku ulgi od darowizny rozliczający może odpisać do 6% dochodu. Cenę oddanej krwi szacuje się mnożąc jej objętość oraz kwotę za 1 litr.

  W czasie składania deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L - Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, jakim konkretny organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, wystosował decyzję o przyjęciu prawidłowości wyboru i używania sposobu ustalania ceny transakcyjnej między powiązanymi podmiotami.

  Sprawdź! sii.org.pl

  Formularz pit 36 program PIT pit 2014 odliczenia podatkowe PIT 36 pit online PITy pit 2013 podatki Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>