Rozliczenie z pit 38

Posted by on lut 11, 2014 in | 0 comments

Pit 38 dany jest dla podatników, którzy prywatnie zajmują się obrotem papierami wartościowymi albo mają akcje w spółkach. Poniżej podpowiadamy jak rozliczyć pit 38.

Pit 38 instrukcja krok po kroku

Deklarację zrealizować można w kilka minut. Działa to też pit 38 jak wypełnić wszystkie pola?

Biznesmen, który w ubiegłym roku podatkowych osiągnął zysk z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (krótka sprzedaż), pochodnych instrumentów finansowych oraz zrealizowania praw z nich wpływających, a również udziałów w spółkach mający status jako osobowość prawną, zobowiązany jest do złożenia deklaracji pit 38. Jako przewodnik po rozliczeniu posłuży nam pit 38 wzór, który umożliwi błyskawiczne i efektywne uzupełnienie formularza.

Część A i B

To najoczywistsze części druku, należy jednak myśleć aby wypełnić w nich aktualne dane. Obowiązuje to zarówno adresu zamieszkania, o którego zmianie podatnicy często zapominają.

Część C

Większy problem może dać część C, w jakiej obywatel zobowiązany jest do wykazania kwoty przychodów, pokładów ich uzyskania i dochodów czy strat. Można ją uzupełnić przepisując odpowiednie kwoty z PIT-8C czy wypełnić samodzielnie, myśląc o udokumentowaniu przychodów oraz nakładów na wypadek kontroli przez urząd skarbowy.

Część D

Kolejnym etapem, jaki należy przedsięwziąć wypełniając pit 38 druk 2013 jest określenie zobowiązania skarbowego w części D. Podstawą opodatkowania jest dochód pomniejszony o możliwą stratę z lat ubiegłych. Liczbę podatku obliczamy mnożąc podstawę jego obliczenia i stawkę podatku, która wynosi 19 proc. (w wypadku osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczpospolitej , stawki potrafią być różne, płynące z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Tak obliczoną kwotę podatku pomniejszyć może kwota przeliczonego na złote podatku pokrytego poza Polską podlegająca odliczeniu (rozliczany za granicą podatek od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych czy pochodnych instrumentów finansowych, oraz z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną). Kwota podatku zaokrąglana jest do całych złotych (w dół czy w górę)

Część E

Jak podaje pit 38 wzór pierwsze informacje w części E uzupełniają osoby które osiągnęły dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uzyskanych lub zbudowanych w latach 2007-2008 (poz. 36), a jeszcze osoby które osiągnęły dochód, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (np. od wygranych w konkursach i zakładach wzajemnych, z nieujawnionych źródeł, odsetek, dywidend), jeżeli ten zryczałtowany podatek nie został pobrany przez płatnika (poz. 37). W części E rozliczamy też podatek od z poza terenu naszego państwa dochodów m.in. z tytułu: udziału w funduszach kapitałowych, odsetek od pożyczek, dyskonta od papierów wartościowych czy dywidend. Na koniec wyliczana jest kwota do zapłaty lub nadpłata. To tak z poz. 43 i 44 PIT-38 ostatecznie wiemy, jaką kwotę zobowiązani uiścić do urzędu skarbowego lub jak dużą posiadamy nadpłatę.

Część F i G

Część F uwzględnia podatek, jaki osoby fizyczne niemające stałego miejsce pobytu, pozyskujące przychody, o jakich mowa w art. 29 ustawy o PIT, bez pośrednictwa płatnika, są obowiązane wpłacać na rachunek urzędu skarbowego. Część G deklaracji PIT-38 wypełniają natomiast obywatele, uprawnieni z papierów wartościowych napisanych na rachunkach zbiorczych, jacy otrzymali wpływy z tytułu m.in. dywidend i wkładu w funduszach kapitałowych, od których przyjęty został podatek przez płatnika, i których tożsamość nie mogła być zainteresowanemu ujawniona.

Część H i I
Płatnicy, jacy planują przekazać 1% należnego podatku na rzecz organizacji użytku publicznego, mogą to osiągnąć wypełniając część H druku, wpisując numer KRS wybranej OPP.

Część J

Fragment J dostarcza informacji urzędowi skarbowemu, czy wspólnie z zeznaniem podatnik składa załączniki.

Część K

Pit 38 druk 2013 kończy podpis oświadczenia i złożenie zeznania o zaznajomieniu się z materiałem dotyczącym przepisów Kodeksu karnego skarbowego o konsekwencjach za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Najpopularniejszym i najszybszym sposobem wypełnienia pitu jest nadanie go za pomocą e-deklaracji. Złożenie pit 38 przez internet udostępnia nam tę możliwość i pozwala oszczędzić czas i pieniądze, a wymaga tylko dostępu do Internetu i przygotowania informacji zabezpieczających autentyczność internetowego druku. Tzw. identyfikator stanowi numer PESEL lub NIP, imię i nazwisko, data urodzenia i kwota przychodu uzyskana w zeszłorocznej deklaracji.

Sprawdź! sii.org.pl

Formularz pit 36 program PIT pit 2014 odliczenia podatkowe PIT 36 pit online PITy pit 2013 podatki Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>