Rodzaje podatków

Posted by on mar 5, 2014 in | 0 comments

W codziennym rozumieniu, deklaracje to wszelkiego rodzaju dane składane organom fiskalnym na jasno określonych drukach. Ustawa określa je dodatkowo jako zeznania podatkowe czy wykazy, do jakich wykonywania odpowiedzialni są obywatele, płatnicy oraz inkasenci. 

Podatek od towarów i usług

Wyróżniamy dwie deklaracje, jak VAT-7 oraz VAT-UE. Pierwsza spośród nich jest powszechną deklaracją dla podatku od towarów i usług, którą należy dostarczyć do 25-ego dnia każdego miesiąca za miniony miesiąc. Drugi druk posiada informację podsumowującą dotyczącą dostaw czy nabyć wewnątrz UE. Czas jej przekazywania jest różny w współzależności od formy sporządzania.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-4R przynosi płatnik w urzędzie skarbowym. Nie trafia on do podatnika, ani nie jest on poinformowany, iż pracodawca go doręczył. Jest  on deklaracją o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 2013. PIT-11 jednocześnie wypełnia pracodawca (płatnik). Jest on niezbędny i musi zostać przesłany zarówno do urzędu skarbowego jak i do indywidualnego podatnika. Uczestniczy w wykonaniu właściwej jemu deklaracji o wpływach. W PIT-11 zawiera się informacje takie jak osiągnięte przez pracownika (podatnika) przychody czy koszty uzyskania przychodu 2013 i składki na ubezpieczenie. Kolejny dokument, PIT-28 przeznaczony jest dla osób, jakich przychody były opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Należy zdać go do 31 stycznia za rok ubiegły.

Kolejne trzy formularze wypełniają płatnicy. Każdą z nich należy złożyć do 30 kwietnia za rok miniony. PIT-36 jest dedykowany dla osób, które otrzymały jakiekolwiek zyski bez pośrednictwa płatnika, na zasadach skali podatkowej (18-32%). Znaczy to, iż takie jednostki same są zmuszone do obliczania zaliczek na podatek czy wartości należnego podatku. Taka informacja dotyczy najczęściej osób, które korzystały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT-37 jest najczęstszym z wykorzystywanych dokumentów. Obowiązuje zysków otrzymanych za pośrednictwem płatnika (pracodawca, ZUS etc.). Wypełnienie niezbędnych wiadomości czy obliczenie podatku ułatwia przesłany wcześniej poprzez pracodawcę PIT-11. Ostatni, PIT-38 dotyczy zysków m.in. z inwestycji na giełdzie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych PCC podlegają wszystkie czynności cywilnoprawne, powtórzone w ustawie. Przykłady to: umowa darowizny, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, umowy sprzedaży i zamiany rzeczy oraz praw majątkowych. Podatek taki trzeba spłacić w czasie czternastu dni od nałożenia takiego obowiązku.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Najbardziej istotnym formularzem jest w tym wypadku CIT-8, czyli zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W szczególności obowiązuje on spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Okres dostarczenia zeznania mija 31 marca za poprzedni rok podatkowy.

Podatek od środków transportowych

Druk deklaracji DT-1 oraz dokument do niej DT-1/A jest poświęcany na poczet deklaracji na podatek od środków transportowych. Nieprzekraczalny okres dostarczenia informacji to 15 lutego, oraz w wypadku gdy obowiązek podatkowy powstał tego dnia – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności, uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Należy pamiętać, że wymienione deklaracje i rodzaje podatków to nie wszystko. Przedstawione zostały te najliczniejsze oraz najbardziej popularne. W pozostałych naszych artykułach znajdują się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące poszczególnych formularzy.

W gąszczu różnorakich dokumentów i deklaracji się zgubić i pomylić. Nazwy dokumentów w formie skrótów nie ułatwiają działania i wymagają dopytywania i szukania, co tak faktycznie powinniśmy dokonać. Generalnie, deklaracje można podzielić ze względu na podatki, których dotyczą. Podatki w Polsce różnią się m.in. na: podatek od produktów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych.

Zobacz też! sii.org.pl

Formularz pit 36 program PIT pit 2014 odliczenia podatkowe PIT 36 pit online PITy pit 2013 podatki Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>