Jak poprawnie wypełnić pit 37?

Posted by on mar 14, 2014 in | 0 comments

Rozliczanie pit 37 jest nie lada wyzwaniem. Deklaracja ta dotyczy zysków pozyskanych i rozliczanych samodzielnie przez płatników. Pity 37 składają pracownicy, zleceniobiorcy i inni, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik.

Pity 37 to formularz dla tych, którzy…

 

Rozliczanie pit 37 odnosi się do tych, którzy jedynie za pomocą płatnika osiągnęli zarobki ze źródeł znajdujących się w zakresie Polski, szczególnie z tytułu:

 • wynagrodzeń i dodatkowych dochodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym {rent strukturalnych, rent socjalnych|rent strukturalnych i socjalnych|rent socjalnych i strukturalnych|rent socjalnych, rent strukturalnych),
 • {świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych|świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków z tej racji|zasiłków i świadczeń przedemerytalnych|przedemerytalnych zasiłków i świadczeń},
 • {należności|zysków|pieniędzy|opłat} z {tytułu|racji|okazji} {członkostwa|bycia członkiem|bycie przynależnym} w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych {lub|albo|oraz|czy też} {innych|pozostałych|innego rodzaju} spółdzielniach {zajmujących się produkcją rolną|poświęconych produkcji rolnej|dotyczących produkcji rolnej|dedykowanych rolnej produkcji},
 • {zasiłków pieniężnych|zasiłków finansowych|dotacji finansowych|zapomóg pieniężnych} {z ubezpieczenia społecznego|ze społecznego ubezpieczenia},
 • {stypendiów|należności stypendialnych|dochodów stypendialnych},
 • {przychodów|dochodów|zysków|zysków i strat} z {działalności wykonywanej osobiście|osobistej działalności|działalności pełnionej osobiście|osobiście prowadzonej działalności} (m.in. z {umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych|zasiadania w radach nadzorczych, umów zlecenia, kontraktów menedżerskich|kontraktów menedżerskich, umów zlecenia, zasiadania w radach nadzorczych}, {pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej|działalności sportowej, pełnienia obowiązków społecznych}),
 • dochodów {z|z racji|z okazji} praw autorskich {i|oraz|czy|lub|albo} innych praw majątkowych,
 • świadczeń {wypłaconych|pobranych|przekazanych|płaconych} z Funduszu Pracy {lub|albo|czy} z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • {należności|zysków|przychodów|dochodów} za pracę {przysługujących|przyznanych} {tymczasowo aresztowanym|aresztowanym|aresztowanym tymczasowo} oraz {skazanym|odbywającym karę więzienną|więźniom},
 • {należności|zysków|przychodów|dochodów} z umowy aktywizacyjnej,

{a także|oraz|jak również} podatników, którzy:

 • nie {prowadzili|organizowali|pełnili|koordynowali} pozarolniczej działalności gospodarczej oraz {działów specjalnych produkcji rolnej|specjalnych działów rolnej produkcji|działów specjalnych rolnej produkcji|specjalnych działów produkcji rolnej} opodatkowanych {na ogólnych zasadach przy zastosowaniu|według typowych zasad przy|według|podług} skali podatkowej,
 • {nie są obowiązani doliczać|nie muszą doliczać|nie mają obowiązku doliczania|nie mają sytuacji, w której muszą doliczać} do {uzyskanych|pozyskanych|zdobytych|całościowych} dochodów małoletnich dzieci,
 • nie {obniżają|zaniżają|zmniejszają|zniżają} {dochodów|przychodów} o {straty|straty finansowe|braki finansowe} z lat ubiegłych.

 

Gdy obywatel myśli, że wyliczony podatek jest zbyt duży, warto ponownie sprawdzić dane wpisane według pit 11. Być może przy kwocie przychodu pojawiło się o jedno zero za dużo lub zapomnieliśmy uzupełnić ważną rubrykę. Ostatecznie można jednocześnie sprawdzić, czy w trakcie wypełnienia wysłanej deklaracji nie dopuścił się błędu pracodawca. Warto zarazem jeszcze raz przemyśleć to, czy rozliczający nie ma szansy do wszelkich innych ulg i odliczeń.

Pit 37 instrukcja krok po kroku

 

Krok 1

– wybór sposobu opodatkowania, podanie danych osobowych

 

Krok 2

– umieszczenie zysków podatnika

Dochody umieszcza się na podstawie formularza pit 11, sporządzonego przez pracodawcę. Informacje z pit 11 to: koszty uzyskania przychodu, przychód, zaliczka pobrana przez płatnika, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynik w programach do rozliczanie pit 37 wyliczany jest automatycznie.

 

Krok 3

– odliczenie internetu w pit37

Udostępniana przez Ministerstwo Finansów instrukcja mówi, że podatnik ma sposobność do skorzystania z szansy odliczenia opłat za Internet w danym roku (ważna jest data zapłaty rachunku).

 

Krok 4

– mniejszy podatek za dziecko

Ustawodawca wprowadził również ulgę na rzecz wychowywania dzieci, uzupełniając pit 37 podatek zmniejszy się po podaniu numeru PESEL, danych osobowych oraz daty urodzenia podopiecznego (lub każdego z podopiecznych).

 

Krok 5

– obliczenie zobowiązania podatkowego

Podstawa opodatkowania to zysk pomniejszony o koszty jego uzyskania i odliczenia od przychodu. W pit 37 podatek do zapłaty to iloczyn podatkowej stawki i opodatkowanej podstawy pomniejszony o raty na ubezpieczenia zdrowotne i resztę odliczeń. W komputerowych programach do rozliczania pit37 zostanie on automatycznie obliczony.

 

Krok 6

– przekaż 1% podatku

1 procent podatku bywa przekazywany Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Tym sposobem kończy się wzor pit 37. Zanim zostanie wysłane zeznanie obywatel musi jeszcze sprawdzić poprawność zamieszczonych informacji, w tym na pierwszym miejscu kwotę dochodu, kwotę należną urzędowi skarbowemu, jak też kwotę podatku naliczonego. Jeśli w zeszłym roku osoba wypełniająca pit 37 pracowała w tym samym przedsiębiorstwie i osiągnęła zbliżony dochód, może sprawdzić, czy kwoty są zbliżone.

Rozliczanie pit 37 finalizuje się dostarczeniem deklaracji do urzędu skarbowego. Można tego dokonać osobiście lub korzystając z Internetu, przekazując tak zwaną e-deklarację. Przy obu sposobach przekazania deklaracji pit 37 trzeba wydrukować potwierdzenie. Zarchiwizowany dokument należy mieć w domu przez 5 lat. Przez ten okres czasu fiskus może zażądać jego wyjawienia w sytuacji kontroli.

Formularz pit 36 program PIT pit 2014 odliczenia podatkowe PIT 36 pit online PITy pit 2013 podatki Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>