Jak poprawnie rozliczyć Pit 38?

Posted by on kwi 10, 2014 in | 0 comments

Inwestor, który w danym roku podatkowym osiągnął przychód z finansowego zbycia papierów wartościowych, wypożyczonych papierów wartościowych, czy też udziałów w spółkach ze statusem osobowości prawnej zobowiązany jest do złożenia druku pit 38 objaśnienia, w jaki sposób ją uzupełnić przedstawiamy poniżej.

Pomocny PIT-8C

Udogodnieniem dla podatnika rozliczającego druk pit 38 powinna być otrzymana od maklerskiego biura deklaracja pit 8C. Biuro maklerskie ma obowiązek dostarczyć to pismo do końca lutego. Musimy jednak pamiętać, że to na podatniku ciąży przymus prawidłowego wypełnienia pit 38 druk formularza i odciągnięcie wyliczonej kwoty podatku.

Część A i B

Wypisanie aktualnych danych podatnika.

Część C

W tej części podatnik zobowiązany jest do okazania sumy przychodów, kosztów uzyskania i strat lub dochodów. Jeśli podatnik potwierdza kwoty przedstawione w otrzymanym PIT-8C to wtedy w pierwszym wierszu druk pit 38 części C przepisze te wielkości. Jeżeli zaś zdecyduje się uzupełnić własnoręcznie przychody lub koszty, powinien mieć na uwadze, że powinien umieć wszystko udokumentować na wypadek kontroli podatkowej przez urząd skarbowy.

Część D

Kolejno przechodzimy do obliczenia podatkowego zobowiązania, czyli do części D. Podstawą opodatkowania jest dochód uszczuplony o potencjalną stratę z z ubiegłych lat. Kwota ta jest zaokrąglana do pełnych złotówek. Kwotę podatku oblicza się mnożąc podstawę jego obliczenia oraz stawkę podatku, równającą się 19%. Tak wyliczoną kwotę podatku może uszczuplić jeszcze kwota podatku przeliczonego na złote płaconego za granicą wymagająca odliczenia. Kwota podatku należnego również zaokrąglana jest do pełnych złotych (w dół lub w górę).

Część E

Pierwsze wiersze części E deklaracji PIT-38 uzupełniają osoby, które osiągnęły dochód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych czy zrealizowanych w latach 2007-2008, a także osoby, które zyskały dochód, o jakim pisze się w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT, jeśli ten zryczałtowany podatek nie został pobrany przez płatnika.

Ponadto, w części E wylicza się podatek od zdobytych za granicą dochodów na przykład z tytułu: udziału w funduszach kapitałowych, odsetek od pożyczek, dyskonta od papierów wartościowych czy dywidend, a powyższą kwotę pomniejszamy o przeliczoną na złotówki kwotę podatku opłacanego z tej okazji za granicą.

Na końcu wyliczana jest kwota do spłacenia tudzież nadpłata. To właśnie z poz. 43 i 44 PIT-38 wiadomo na pewno, jaką kwotę obywatel zobowiązany jest odprowadzić do urzędu skarbowego lub jak znaczną ma nadpłatę. Należy pamiętać, że kwotę wykazaną w poz. 43 należy wpłacić w czasie określonym dla złożenia rozliczenia za rok podatkowy.

Część F i G

Część F jest o tematyce podatku, jaki osoby fizyczne nie mieszkające na terytorium RP, tworzące przychody, o których mowa w art. 29 ustawy o PIT, poza płatnikiem, są obowiązane wpłacać na rachunek urzędu skarbowego najpóźniej w dniu 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Część G deklaracji PIT-38 uzupełniają natomiast podatnicy, uprawnieni z papierów wartościowych spisanych na rachunkach zbiorczych,  którzy uzyskali przychody z tytułu m.in. dywidend i udziału w funduszach kapitałowych, od których pobrany został podatek przez płatnika, a których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona.

Część H i I

Rozliczający, którzy planują przekazać 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, zrobią to wypełniając część H formularza, umieszczając numer KRS wybranej OPP. 

Część J

Część J informuje urząd skarbowy, czy wraz z rozliczeniem podatnik składa załączniki PIT/ZG (dane o wysokości zysków z zagranicy) oraz ujawnia sumę takich załączników. Załącznik składa się odrębnie dla każdego kraju, w którym zdobyto dochód.

Część K

Pod koniec w części K obywatel zobowiązany jest do złożenia podpisu pod zeznaniem i złożenia oświadczenia o orientacji w kwestii przepisów Kodeksu karnego skarbowego o karach za przedstawienie danych niezgodnych z rzeczywistością.

W sytuacji wątpliwości przy wypełnianiu pit 38 objaśnienia można uzyskać na stronie Ministerstwa Finansów.

Jak wypełniać druki pit 38

Pit 38 formularz złożony jest z dwunastu części uszeregowanych od litery A do L, lecz końcową wypełnia sam urząd skarbowy. W pozycji 1. (na górze pierwszej strony) winniśmy wpisać numer PESEL, o ile nie funkcjonuje obowiązek dysponowania numerem NIP.

Rozliczenie podatkowe musi być dostarczone do dnia 30 kwietnia roku 2014. Druki pit 38 składamy bezpośrednio w urzędzie skarbowym albo posyłamy w wersji elektronicznej przez Internet.

Sprawdź!  pit-38

Formularz pit 36 program PIT pit 2014 odliczenia podatkowe PIT 36 pit online PITy pit 2013 podatki Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>