Formularze PIT

podatek 300x203 Formularze PIT Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić podatnik w trakcie przystępowania do deklaracji podatkowej, jest wybór formularza. Każdy formularz odpowiada innemu rodzajowi przychodów. Większość z Polaków wypełnia formularz PIT 37, lecz jest ich znacznie więcej.

PIT 37 – dla zatrudnionych

Jeżeli w poprzednim roku rozliczani byliśmy przez zatrudniającego nas płatnika, który odpowiedzialny był za naliczanie składek, wypełniamy najpopularniejszy formularz PIT 37.

PIT 36 dla działalności gospodarczej

Dotyczy nas PIT 36, kiedy spełniamy wymogi z PIT 37, ale jednocześnie uwzględniamy przychody naszych nieletnich dzieci. Lecz przede wszystkim PIT 36 dedykowany jest dla podatników naliczających składki samodzielnie, czyli tych, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo rolniczą działalność gospodarczą określaną jako specjalną produkcję rolną. PIT 36 wypełniają też osoby, które w roku ubiegłym osiągnęły dochody zagranicą lub z powodu najmu i podnajmu.

PIT 38 – gra na giełdzie

Podatnicy, którzy w 2013 roku mieli przychody z powodu gry na giełdzie, wypełniają PIT 38. Ponadto interesują się nim podatnicy nabywający udziały w spółkach mających osobowość prawną, oraz sprzedający udziały w podmiotach prawnych i papiery wartościowe.

PIT 39 – obroty nieruchomościami

Dochody ze sprzedaży majątku i nieruchomości zobowiązują nas do wypełniania PIT 39. Jeśli nabędziemy spadek lub sprzedamy same prawa majątkowe, również dotyczy nas PIT 39.
Wszystkie te druki, jak i ich szczegółowe odmiany i załączniki znajdziemy za darmo w internecie, jak też w bezpłatnym programie PIT pro.